Τι κάνουμε σε περίπτωση τρακαρίσματος

Αν τα οχήματα και τα δυο είναι ασφαλισμένα

  • Φωνάζουμε την αστυνομία 100
  • Την ασφαλιστική μας εταιρεία να έρθει να καταγράψει το συμβάν
  • Αλλιώς ζητάμε τα πλήρη στοιχεία αυτού που τρακάραμε και τον βάζουμε να υπογράψει μια φιλική δήλωση
  • Σε περίπτωση που έχουμε σωματικές βλάβες καλούμε υποχρεωτικά την αστυνομία και το 166

Αν το όχημα του υπαιτίου είναι ανασφάλιστο

Αρχικά θα πρέπει να έχετε την προαιρετική κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα που παρέχουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες και έτσι να αποζημιωθείτε άμεσα από την ασφαλιστική σας.

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η κάλυψη και να λάβετε αποζημίωση θα πρέπει:

  • Nα έχετε ζητήσει να υπάρχει αυτή η κάλυψη στο συμβόλαιο σας
  • Να καλέσετε την Τροχαία στο τόπο ατυχήματος ώστε να καταγράψει ότι το υπαίτιο όχημα είναι ανασφάλιστο και να υπογράψει ο ανασφάλιστος οδηγός ότι ευθύνεται αποκλειστικά καθώς να του βεβαιώσει και την παράβαση του ανασφάλιστου οχήματος
  • Να καλέσετε την Φροντίδα Ατυχήματος της εκαστότε ασφαλιστικής που θα έχετε  ώστε να καταγράψει το συμβάν, να κάνετε την αρνητική δήλωση και εν συνέχεια να ενημερώσετε τον Ασφαλιστή σας για να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την αποζημίωση σας

Σε κάθε περίπτωση Να θυμάστε ότι πρέπει πάντα να καλείτε την Τροχαία για να καταγράψει το συμβάν! Το αντίγραφο καταγραφής της Τροχαίας είναι το μόνο έγγραφο που διασφαλίζει τα συμφέροντά σας.