Κάρτα Υγείας

Παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες ασφάλισης στους πελάτες μας

Εξυπηρέτηση Πελατών

Καλέστε μας τώρα

Κάρτα Υγείας Ατομική και Οικογενειακή

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟ ΜΕ 125€ Ετησίως

Αν ανήκετε σε μια από τις παρακάτω ομάδες τότε σίγουρα σας ενδιαφέρει η πρότασή μας.

 • Αν είστε Άνεργος
 • Αν είστε Ανασφάλιστος λόγω μη πληρωμής του Ταμείου σας
 • Αν δεν έχετε ιδιωτική ασφάλεια
 • Αν έχετε ιδιωτική ασφάλεια αλλά δεν έχετε κάποιες από τις καλύψεις που σας προτείνουμε.
 • Αν είστε μεγάλος σε ηλικία και δεν σας καλύπτουν οι ασφαλιστικές
 • Αν έχετε ιστορικό υγείας και δεν σας καλύπτουν οι ασφαλιστικές
 • Αν δεν μπορείτε να περιμένετε 2 μήνες να σας δει γιατρός ή να κάνετε τις εξετάσεις σας.
 • Αν κάποιος στην οικογένειά σας ή στο φιλικό περιβάλλον σας ανήκει στις παραπάνω ομάδες.

Τότε από την επόμενη ημέρα του συμβολαίου σας

Μπορείτε:

 • Να κάνετε τις εξετάσεις σας
 • Να σας δει ο γιατρός που έχετε ανάγκη
 • Να κάνετε χρήση όλων των δικαιωμάτων του συμβολαίου σας

Μόνο με 125€ το άτομο Ετησίως ή 180€ για δύο άτομα ή την οικογένεια (μέχρι 6 μέλη) 250€

Καλώντας την γραμμή εξυπηρέτησης αμέσως σας ενημερώνουν που να απευθυνθείτε, χωρίς καθυστερήσεις χωρίς γραφειοκρατία.

Καλέστε μας για περαιτέρω ενημέρωση ή αποστείλετέ μας email στην φόρμα ενδιαφέροντος

 

(ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

 1. Απεριόριστες Ιατρικές επισκέψεις  (προγραμματισμένο ραντεβού)

      i) Στα εξωτερικά ιατρεία των Συμβεβλημένων γενικών κλινικών                                          10 Ευρώ / επίσκεψη

ii) Στα εξωτερικά ιατρεία των Συμβεβλημένων παιδιατρικών κλινικών                             30 Ευρώ / επίσκεψη 
iii) Σε δίκτυο Πολυιατρείων                                                                                                           10 Ευρώ
/ επίσκεψη

iv) Σε Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων                                                                         10 Ευρώ / επίσκεψη 

 1. Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις (μη επεμβατικές)
 • Με χρήση ΕΟΠΥΥ – Συμμετοχή 0%

Απεριόριστες Δωρεάν Διαγνωστικές εξετάσεις, με χρήση έγκυρου παραπεμπτικού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Πολυιατρεία και Διαγνωστικά κέντρα, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου, τα οποία διατηρούν σε ισχύ, ενεργές αντίστοιχες συμβάσεις συνεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 • Χωρίς χρήση ΕΟΠΥΥ

Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις, διενεργούμενες αποκλειστικά και μόνο στο Πανελλαδικό δίκτυο Διαγνωστικών κέντρων και Πολυιατρείων, μελών του Συμβεβλημένου Δικτύου, με την προσκόμιση απλού ιατρικού παραπεμπτικού (όχι υποχρεωτικά παραπεμπτικού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ)  με συγκεκριμένη συμμετοχή ανά διαγνωστική εξέταση, ενιαία για το σύνολο του Πανελλαδικού δικτύου Πολυιατρείων και Διαγνωστικών κέντρων με συμμετοχή του Ασφαλισμένου 20%.

 
 • Εξαιρέσεις – Ειδική συμμετοχή

Ρητά συμφωνείται ότι, Μαγνητική Τομογραφία, επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις και διαγνωστικές εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται είτε σε εξειδικευμένα εργαστήρια είτε απαιτούν την παρουσία ιατρού και αναισθησιολόγου καθώς και την τυχόν λήψη βιοψίας, δύναται να διενεργούνται με ειδική συμμετοχή του Ασφαλισμένου στο κόστος.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως τέτοιες περιπτώσεις αναφέρονται οι ακόλουθες:
MRI, Εξετάσεις Μοριακής διάγνωσης (DNA),  Αλλεργικά tests,  Ενδοσκοπήσεις (Γαστροσκόπηση, Κολονοσκόπηση, Βρογχοσκόπηση), Pet- Scan, εξειδικευμένες οφθαλμολογικές και γυναικολογικές εξετάσεις (OCT, Φλουροαγγειογραφία, υπέρηχος αυχενικής διαφάνειας και Β’ επιπέδου).  

Διευκρινίζεται ότι η ειδική συμμετοχή του ασφαλισμένου στις εξετάσεις που εμπίπτουν στην παρούσα παράγραφο διαφοροποιείται σε σχέση με τον τρόπο (ηλεκτρονικό παραπεμπτικό Ε.Ο.Π.Υ.Υ. / απλό ιατρικό παραπεμπτικό) και το Συμβεβλημένο μέλος του δικτύου που τις πραγματοποιεί  (εξειδικευμένα ιατρεία, Διαγνωστικά κέντρα, Πολυιατρεία, Νοσηλευτικά ιδρύματα/κλινικές) και μπορεί ανά περίπτωση να την πληροφορείται μέσω του Τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου.    

 1. Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος (check-up)

Δωρεάν προληπτικό έλεγχο υγείας (check up)
παρέχεται μία φορά ετησίως σε Νοσηλευτικά ιδρύματα, Διαγνωστικά κέντρα και Πολυιατρεία, μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου.

Αιματολογικός έλεγχος

Γενική αίματος, γενική ούρων, αιματοκρίτης, αιμοπετάλια, λευκά αίματος, ΤΚΕ, σάκχαρο, ολική χοληστερόλη

Οφθαλμολογικός

Μέτρηση οπτικής οξύτητας, διάθλαση με Διαθλασίμετρο, Τονομέτρηση, απλή βυθοσκόπηση

Οδοντιατρικός έλεγχος

Έλεγχος της στοματικής κοιλότητας, καθαρισμός οδόντων καθώς και φθορίωση για ασφαλισμένους κάτω των 14 ετών, που πραγματοποιείται στα Οδοντιατρικά κέντρα και Οδοντιατρεία μέλη του Συμβεβλημένου Δικτύου.

 1. Έκτακτα περιστατικά σε δίκτυο συνεργαζομένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
 • Ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες (Δωρεάν)
 •  Διαγνωστικές εξετάσεις (μη επεμβατικές) έως του ποσού των 200 Ευρώ (Δωρεάν)

(Η Απομοίωση του ποσού των 200€ γίνεται με βάση τον εκάστοτε ιδιωτικό τιμοκατάλογο του νοσηλευτικού ιδρύματος).

 •  Για εξετάσεις πέραν του ποσού των 200 ευρώ θα εφαρμόζεται έκπτωση 50% στον  ιδιωτικό τιμοκατάλογο του συνεργαζόμενου Νοσηλευτικού Ιδρύματος.
 1. Οδοντιατρική κάλυψη

       Οδοντιατρικές πράξεις – επεμβάσεις με κάλυψη έως 50% 

 1. Οφθαλμολογική κάλυψη

      Οφθαλμολογικές επεμβάσεις με κάλυψη έως 50%

   7.  Φυσιοθεραπευτική κάλυψη 15 Ευρώ / συνεδρία 

Σημείωση:

Αναλυτική περιγραφή των παραπάνω παροχών παρέχεται στους  Ειδικούς Ορους του προϊόντος.
Βασική προϋπόθεση ενεργοποίησης του συμβολαίου, η  επικοινωνία με τη γραμμή υγείας  του συντονιστικού κέντρου.

Για τους ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ, όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις είναι δωρεάν, στο σύνολο των συνεργαζόμενων Πολυιατρείων, Διαγνωστικών κέντρων και των Iδιωτικών Iατρείων.
Σε Πολυιατρεία και συγκεκριμένα Νοσηλευτικά ιδρύματα, δίδεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα – ΕΟΠΥΥ.

Καλέστε μας για περαιτέρω ενημέρωση ή αποστείλετέ μας email στην φόρμα ενδιαφέροντος

Ζητήστε Προσφορά τώρα για Ασφάλεια Ζωής & Υγείας

Επικοινωνηστε μαζι μας

Έχετε ερωτήσεις? Καλέστε μας ή Στείλτε μας μήνυμα

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση - απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα.

Στείλτε email

info@agbrokers.gr

Επισκεφτείτε μας στο Ασφαλιστικό Πρακτορείο

Σπύρου Πάτση 127, Βοτανικός, Τ.Κ. 11855, Αθήνα

  Αποδείξτε ότι είστε άνθρωπος επιλέγοντας το Αυτοκίνητο.

  Βρες τώρα τον Ασφαλιστικό σου Σύμβουλο