Σχετικά με εμάς

Ασφαλιστικός Πράκτορας Γιαννίτση Αναστασία – AG Brokers

Το Ασφαλιστικό Γραφείο AG Brokers, δημιουργήθηκε από την Γιαννίτση Αναστασία το 2008. Έχοντας πολυετή εμπειρία συμμετέχοντας σε ασφαλιστικά σχήματα ως Ασφαλιστική Πράκτορας, η κ. Γιαννίτση συμμετέχει πιο ενεργά στον ασφαλιστικό χώρο με γνώμονα το όφελος των πελατών και με την μέγιστη δυνατή ασφαλιστική κάλυψη, εναρμονισμένη πλήρως με την Νομοθεσία 400/70. Με στόχο την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών προσφέρει τα προϊόντα Ελληνικών και Αλλοδαπών  ασφαλιστικών εταιρειών.

Με σύνθημα “Προτεραιότητα στην Ζωή” η AG Brokers στοχεύει στην μέγιστη ασφαλιστική κάλυψη των πελατών με την οικονομικότερη δυνατή επιβάρυνση.

Βασικό μας μέλημα είναι η αξιολόγηση και η διαμόρφωση των ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη. Με την βοήθεια των ειδικευμένων και πιστοποιημένων ασφαλιστικών συμβούλων, προβαίνουμε στην κάλυψη των αναγκών τους, με την συνεργασία των εγκυρότερων Ελληνικών και Αλλοδαπών εταιρειών της ασφαλιστικής αγοράς.

Στόχος μας είναι να προφυλάξουμε τους πελάτες από τις “άτυχες εταιρείες” και να μεριμνήσουμε συμβουλευτικά ώστε να ασφαλιστούν σωστά σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Η AG Brokers, έχοντας συναίσθηση της ευθύνης  απέναντι στους ασφαλισμένους ή και μη, συνεργάζεται με τις πιο αξιόπιστες στον ασφαλιστικό χώρο, εταιρείες. Με συνεχείς ελέγχους της ασφαλιστικής αγοράς και στα αποθεματικά των εταιρειών (σύμφωνα με την ΕΠΕΙΑ), επιλέγουμε τις εταιρείες που θα έχουν διαχρονικότητα και ομαλή πορεία στο χώρο, ώστε να εξασφαλίσουμε στον καταναλωτή τα νόμιμα δικαιώματά του.

Στην Ιστοσελίδα μας έχετε την δυνατότητα να ανακαλύψετε τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που μπορούμε να σας διαθέσουμε.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι, επιδίωξή μας είναι να είμαστε πάντα κοντά σας για την πιο αξιόπιστη, γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση που γνωρίζουμε καλά να προσφέρουμε.

Με εκτίμηση,
                                Γιαννίτση Αναστασία

Βραβεία

 • 2021 Βραβείο, στις 100 κορυφαίες εταιρείες Πανελλαδικώς για την  κατηγορία Ασφαλιστικών Πρακτόρων από το TOP 100 OF GREECE, Δείκτης ικανοποίησης και Δημοτικότητας  του καταναλωτικού κοινού ως προς την υψηλή παροχή υπηρεσιών  και επαγγελματισμού του Ασφαλιστικού γραφείου.
 • 2022 Βραβείο, στις 100 κορυφαίες εταιρείες Πανελλαδικώς για την  κατηγορία Ασφαλιστικών Πρακτόρων από το TOP 100 OF GREECE, Δείκτης ικανοποίησης και Δημοτικότητας  του καταναλωτικού κοινού ως προς την υψηλή παροχή υπηρεσιών  και επαγγελματισμού του Ασφαλιστικού γραφείου.

Πιστοποιήσεις και Επαγγελματικά Σεμινάρια

 • 14/02/2007 Πιστοποιητικό Πληροφορικής Intermediate
 • 15/03/2008 Βεβαίωση Εξετάσεων Ασφαλιστικού Συμβούλου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Γ.Γ. Εμπορίου (Πανεπιστήμιο Πειραιά) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1569/1985 (ΦΕΚ Α 83).
 • 09/11/2008 Πιστοποιητικό και Εκπαιδευτική ημερίδα στο  15ου Insurance Brokers Forum 2008- MQI Quality Certified, με θεματικές ενότητες (Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας) – Επικαιροποίηση θεσμικού πλαισίου Ιδιωτικής Ασφάλισης για ανάλυση 5ης οδηγίας περί Αυτοκινήτου και εποπτεία αντασφάλισης – Παρουσίαση ειδικών πρακτικών θεμάτων για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση).
 • 02/07/2009 Βεβαίωση επιτυχίας 1ης εξεταστικής (MQI – IQ) περιόδου του προγράμματος  Ασφαλιστικών σπουδών Loss Adjuster, Insurance Broker, Underwriter.
 • 15/10/2009 Βεβαίωση επιτυχίας 2ης εξεταστικής (MQI – IQ) περιόδου του προγράμματος  Ασφαλιστικών σπουδών Loss Adjuster, Insurance Broker, Underwriter.
 • 06/02/2010 Βεβαίωση επιτυχίας 3ης εξεταστικής (MQI – IQ) περιόδου του προγράμματος  Ασφαλιστικών σπουδών Loss Adjuster, Insurance Broker, Underwriter.
 • 10/09/2010 Δίπλωμα σπουδών στο τμήμα Ασφαλιστικών Επιστημών Διαμεσολαβούντων – Πραγματογνωμόνων περιόδου (2009-2010).
 • 01/10/2010 Βεβαίωση εκπαιδευτικής ημερίδας στο 24ο Insurance Brokers Forum – MQI Quality Certified 2010 με θεματικές ενότητες (Επικαιροποίηση νέου Θεσμικού Πλαισίου 2010. Ανάλυση σχεδίων αποφάσεων  της ΕΠΕΙΑ 2010 – Ενότητα Ζημιών Ασφαλιστική πραγματογνωμοσύνη – Έρευνα – Ζημιών – Διακανονισμός – Αποζημίωση – Επικαιροποιηση θεμάτων για πρόληψη ΞΤ/ΧΤ που αφορά υπεύθυνους συμμόρφωσης και λοιπά υπόχρεα πρόσωπα).
 • 13/04/2011 Πιστοποιητικό Σεμιναρίων για Ασφαλίσεις προσωπικών Ατυχημάτων.
 • 27/07/2011 Βεβαίωση επιτυχίας στην ημερίδα Telemarketing –  Τεχνικές τηλεφωνικών Πωλήσεων.
 • 20-21/01/2012 Βεβαίωση εκπαιδευτικής ημερίδας στο 25ο Insurance Brokers Forum – MQI Quality Certified 2012 με θεματικές ενότητες (Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, Ασφαλιστική Εκκαθάριση, Πρόληψη Νομιμοποίησης Ξέπλυμα χρήματος – Επικαιροποίηση Νομοθετικού Πλαισίου Ιδιωτικής Ασφάλισης – Φ.ΑΠ. Φάκελος Ασφαλιστικής Περίπτωσης Ηλεκτρονικό Αρχείο, Έρευνα, Διακανονισμοί ζημιών Τ.Α. – Ασφαλιστικός Πραγματογνώμονας, Ασφαλιστική Πραγματογνωμοσύνη και Διαδικασίες  συστημάτων MQI).
 • 18/12/2015 Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποιήση Γνώσεων των ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών απο την Ε.ΕΤ.Ε υπ`αριθμόν 45/21.11.2014.
 • 15/12/2016 Βεβαίωση Περαίωσης απο το ΕΠΕΦΑ για αναπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων στον τομέα Γ` βάση του Άρθρου 6, Πράξη 45/21-11-2014 απο την Ε.ΕΤ.Ε.
 • 20/12/2016 Βεβαίωση Περαίωσης απο το ΕΠΕΦΑ για το συγχρονό Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας της Ιδιωτικής Ασφάλισης & Solvency II στον τομέα Β` βάση του Άρθρου 6, Πράξη 45/21-11-2014 απο την Ε.ΕΤ.Ε.
 • 20/12/2016 Βεβαίωση Περαίωσης από Ασφαλιστική για Εισαγωγή στα Προϊόντα Κλάδου Υγείας στον τομέα Α` βάση του Άρθρου 6, Πράξη 45/21-11-2014 απο την Ε.ΕΤ.Ε.
 • 20/12/2016 Βεβαίωση Περαίωσης από Ασφαλιστική για Εισαγωγή στα Προϊόντα Κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων στον τομέα Α` βάση του Άρθρου 6, Πράξη 45/21-11-2014 απο την Ε.ΕΤ.Ε.
 • 14/06/2017 Βεβαίωση Περαίωσης απο το ΕΠΕΦΑ  για Διαχείριση χρόνου και Άγχους στον τομεα Γ` βάση του Άρθρου 6, Πράξη 45/21-11-2014 απο την Ε.ΕΤ.Ε.
 • 20/06/2017 Βεβαίωση Περαίωσης από το ΕΠΕΦΑ για την Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και Αιτιάσεις στον τομέα Β` βάση του Άρθρου 6, Πράξη 45/21-11-2014 από την Ε.ΕΤ.Ε.
 • 12/11/2017 Βεβαίωση Περαίωσης από Ασφαλιστική για Προγράμματα Ασφάλισης Αυτοκινήτου στον τομέα Α` βάση του Άρθρου 6, Πράξη 45/21-11-2014 από την Ε.ΕΤ.Ε.
 • 02/12/2017 Βεβαίωση Περαίωσης από Ασφαλιστική για την Συναλλακτική Ανάλυση στον τομέα Α` βάση του Άρθρου 6, Πράξη 45/21-11-2014 από την Ε.ΕΤ.Ε.
 • 27/06/2018 Βεβαίωση Περαίωσης από Ασφαλιστική για την Παρουσίαση Κλάδου Αστικής Ευθύνης  στον τομέα B` βάση του Άρθρου 6, Πράξη 45/21-11-2014 από την Ε.ΕΤ.Ε.
 • 27/08/2018 Βεβαίωση Περαίωσης απο το ΕΙΑΣ για τις τεχνικές πωλήσεων Αναβάθμισης Ρόλου του Ασφ. Διαμεσολαβητή στον τομέα Γ` βάση του Άρθρου 6, Πράξη 45/21-11-2014 απο την Ε.ΕΤ.Ε.
 • 01/09/2018 Βεβαίωση Περαίωσης απο το ΕΙΑΣ για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση & Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων στον τομέα Β` βάση του Άρθρου 6, Πράξη 45/21-11-2014 από την Ε.ΕΤ.Ε.
 • 05/06/2019 Βεβαίωση Περαίωσης από Ασφαλιστική για τον Κλάδο Μεταφορών στον τομέα Α` βάση του Άρθρου 6, Πράξη 45/21-11-2014 από την Ε.ΕΤ.Ε.
 • 10/06/2019 Βεβαίωση Περαίωσης από Ασφαλιστική με θέμα ”Η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 201697ΕΕ σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων – Νόμος 4583/2018” στον τομέα Β` βάση του Άρθρου 6, Πράξη 45/21-11-2014 από την Ε.ΕΤ.Ε.
 • 19/06/2019 Βεβαίωση Περαίωσης από Ασφαλιστική με θέμα “Coaching” στον τομέα Γ` βάση του Άρθρου 6, Πράξη 45/21-11-2014 από την Ε.ΕΤ.Ε.
 • 24/04/2020 Βεβαίωση Περαίωσης από Ασφαλιστική για τα Αποταμιευτικά προγράμματα στον τομέα Α` βάση του Άρθρου 6, Πράξη 45/21-11-2014 από την Ε.ΕΤ.Ε.
 • 07/05/2020 Βεβαίωση Περαίωσης από Ασφαλιστική με θέμα “Ασφαλιστική διαμεσολάβηση & Προσυμβατική Ενημέρωση” στον τομέα Β` βάση του Άρθρου 6, Πράξη 45/21-11-2014 από την Ε.ΕΤ.Ε.
 • 11/05/2020 Βεβαίωση Περαίωσης από Ασφαλιστική με θέμα “Διαχείριση Κρίσεων” στον τομέα Γ` βάση του Άρθρου 6, Πράξη 45/21-11-2014 από την Ε.ΕΤ.Ε.
 • 30/07/2021 Βεβαίωση Περαίωσης από Ασφαλιστική με θέμα “Ενιαία Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά: Η πορεία για τον εκσυγχρονυσμό της” στον τομέα Β` βάση του Άρθρου 4 & 5 της υπ`αριθμ. 169/1/129-4-2020 Αποφάσης (ΦΕΚ Β 1878/18.05.2020) από την Ε.ΕΤ.Ε.
 • 31/07/2021 Βεβαίωση Περαίωσης από Ασφαλιστική για τα Προγράμματα Ασφάλισης Αυτοκινήτου στον τομέα Α` βάση του Άρθρου 6, Πράξη 45/21-11-2014 από την Ε.ΕΤ.Ε.
 • 13/07/2022 Βεβαίωση Περαίωσης από Ασφαλιστική Εταιρεία για Πλήρες Πρόγραμμα Ασφάλισης Κατοικίας στον τομέα Α` σύμφωνα με την Π.Ε.Ε. 169/1/29.04.2020 της Τράπεζας της Ελλάδος.
 • 30/07/2022 Βεβαίωση Περαίωσης από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών με θέμα “Αποτροπή Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα” στον τομέα Β` σύμφωνα με την Π.Ε.Ε. 200/2/25.01.2022 της Τράπεζας της Ελλάδος.
 • 06/06/2023 Βεβαίωση Περαίωσης από Ασφαλιστική για τις Ομαδικές Ασφαλίσεις στον τομέα Α’ σύμφωνα με την Π.Ε.Ε. 169/1/29.04.2020 της Τράπεζας της Ελλάδος.
 • 07/06/2023 Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από την SQlearn με θέμα “Θεσμικό Πλαίσιο & Διερεύνηση Ασφαλιστικών Αναγκών” στον τομέα Β’ σύμφωνα με την Π.Ε.Ε. 169/1/29.04.2020 της Τράπεζας της Ελλάδος.